Hemoradioterapija poboljšava preživljavanje oboljelih od raka pluća

Rezultati dviju novih studija ukazuju da kombinacija radioterapije (terapije zračenjem) i hemoterapije značajno produžuje život oboljelih od raka pluća u kojih je bolest u trećem stadiju. Naime, pokazalo se da je čak 32 posto pacijenata srakom pluća ne-malih stanica koji su dobivali hemoradioterapiju bilo živo pet godina od početka liječenja, što je dvostruko više od očekivanog.

Dvije studije pokazuju da radioterapija i hemoterapija imaju dobre rezultate kada se primjenjuju zajedno te da terapija zračenjem može pomoći pacijentima koji su podvrgnuti novijim oblicima liječenja raka kao što su ciljana terapija i imunoterapija.

Umjesto da postane manje važna, terapija zračenjem postaje sve važnija u liječenju karcinoma, ističu stručnjaci.

Jednako tako, pokazalo se da je u pacijenata s rakom pluća koji su dobivali hemoradioterapiju, remisija bila tri puta dulja nego u pacijenata koji su dobivali samo hemoterapiju (9,7 mjeseci vs 3,5 mjeseca).

 

Izvor: cybermed.hr