Naši ljekari.

Biografije

Specijalista plastične, estetske i rekonstruktivne hirurgije
Datum rodjenja: 20.05.1984.godine

Obrazovanje
Osnovna škola Ristan Pavlović – Pljevlja 1999.god.
Gimnazija Tanasije Pejatović – Pljevlja 2003.god.
Medicinski fakultet, Kragujevac 2010.god.
Specijalizacija plastične rekonstruktivne i estetske hirurgije VMA – Beograd 2016.god
Doktorant posdiplomskih studija, smjer eksperimentalna hirurgija

Radno iskustvo
VMA
Klinika za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju 2010 – 2016.god
PZU “NOVI CENEX MEDICAL” PODGORICA od juna 2016.god.

Rodjen 1961.godine u Sarajevu

Obrazovanje:

 • Medicinski fakultet u Sarajevu,diplomirao 1987.godine.
 • Polozio specijalisticki ispit iz anesteziologije i reanimatologije 1993.godina na VMA u Beogradu.

Radno iskustvo:

 • 1993 – 2015  Vojna-Opsta bolnica Meljine
 • 2015 – 2019  Opsta bolnica Trebinje
 • 2019 –  Novi Cenex medical Podgorica

Profesionalna clanstva:

Clan udruzenja anesteziologa i reanimatologa Crne Gore

Rođen 27.06 1969. godine u Pljevljima, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Studirao Medicinski fakultet u Sarajevu, ali zbog ratnih zbivanja diplomirao u Nišu 1993.g. U stalnom radnom odnosu u Kliničkom Centru Crne Gore.
Specijalizaciju iz Opšte hirurgije završio 2000.g na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Specijalizaciju iz plastične i rekonstruktivne hirugije završio 2008.g. u Beogradu. U okviru specijalizacije plastične i rekonstruktivne hirurgije proveo 6 mjeseci na Univerzitetskoj klinici za plastičnu hirurgiju u Ljubljani-Slovenija.
Doktorske studije iz plastične i rekonstruktivne hirurgije završio 2010.g.Zvanje primarijusa dobio 2012 godine. Angazovan u nastavi na Medicinskom fakultetu u Podgorici I Fakultetu za fizičku kulturu u Nikšiću.

Završio više simpozijuma i work shop-ova iz plastične hirurgije kod nas i u svijetu. Stalno zaposlen u Centru za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KC Crne Gore.

Specijalista Opšte hirurgije i spec. Plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije

Rođen 31. avgust 1975. godine, u Beranama.

Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Prištini. Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini završio je 2002. godine.

Nakon završenih studija, opšti ljekarski staž završava u JZU Dom zdravlja Podgorica, Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) i Institutu za javno zdravlje Crne Gore. Po zavšetku opšteg ljekarskog staža, pred ispitnom komisijom Ministarstva zdravlja Crne Gore, u decembru 2003. godine, položio je stručni ispit.

Od marta 2004. godine zaposlen je, prvo kao klinički ljekar, u Hirurškoj klinici KCCG. Specijalizaciju iz Opšte hirurgije upisao je 2006. godine. Specijalistički staž je odradio u Klinikama KCCG-e kao i u Institutima i klinikama Medicinskog fakulteta u Beogradu i Kliničkog Centra Srbije. Specijalistički ispit je položio pred komisijom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2011. godine.

U periodu od 2011. do 2014. godine radi kao ljekar specijalista, u Odjeljenju za hepatobilijarnu hirurgiju, Centra za abdominalnu hirurgiju Hirurške klinike KCCG-e.

Od 2014. godine, kada je dobio specijalizaciju iz Plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, zaposlen je kao ljekar specijalista u Centru za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, Hirurške klinike. Na specijalizaciju iz oblasti Plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije upisan je 29. decembra 2014. godine, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Istog dana otpočeo je specijalistički staž u Centru za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Hirurške klinike Kliničkog centra Crne Gore. Veći dio staža je odradio u Klinici za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, kao i u drugim klinikama Kliničkog centra Srbije i Institutima Medicinskog fakulteta u Beogradu. U sklopu specijalizacije, četiri mjeseca je proveo u Kliničkom odjeljenju za plastičnu, rekonstruktivnu, estetsku hirurgiju i opekotine, Hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra u Ljubljani.

Specijalistički ispit iz Plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije položio je 24. januara 2019. god. pred ispitnom komisijom Medicinskog fakulteta u Beogradu čime je stekao stručni naziv specijaliste PLASTIČNE, REKONSTRUKTIVNE i ESTETSKE HIRURGIJE.

  Završio je nekoliko kurseva i Workshop iz oblasti Opšte hirurgije kao i Plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije koji su održani u Crnoj Gori, Srbiji i zemljama Evrope.

 Učesnik je više domaćih i međunarodnih stručnih kongresa i konferencija.

  Dobitnik je godišnje nagrade Kliničkog centra Crne Gore za postignute rezultate u radu za 2006. godinu.

jadran-bandicOsnovni podaci iz biografije:
Autor prvog domaćeg (jednog od tri u svetu) softverskog dijagnostičkog sistema (BEST CDVD) koji se bavi dijagnostikom kožnih tumora i pracenjem UV zračenja.
Predsednik Udruženja za Dermoskopiju Srbije
Visiting Consultant Wexham Park Hospital, Slough, UK
Član predsedništva Udruženja i Sekcije za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju Jugoslavije
Član BAPRAS-a (Balkanskog udruženja za Plastičnu, Rekonstruktivnu i Estetsku hirurgiju)
Član IPRAS-a (Internacionalnog udruženja za Plastičnu, Rekonstruktivnu i Estetsku hirurgiju),
Osnivač CKT-Centra za tumore kože i direktor Specijalne bolnice za onkologiju i rekonstruktivnu hirurgiju ORS Hospital u Beogradu koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem tumora kao i merenjem i praćenjem UV zračenja

Ostali bitniji podaci:

Rođen sam 1953 g. u Goraždu. Osmogodišnje školovanje pohađao sam u Karađorđevu kod Bačke Palanke i Medvedi kod Leskovca. Gimnaziju sam završio u Gradacu a Medicinski fakultet u Beogradu 1978 g.

Na hirurškom odeljenju Opšte bolnice u Pančevu započinjem specijalizaciju iz opšte hirurgije novembra 1979g. Krajem 1983g. započinjem specijalizaciju iz plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije koju sa odličnim uspehom polažem 1986g. na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Osnovao sam 1986 g. Odeljenje za plastičnu hirurgiju u Opštoj bolnici u Pančevu na kome sam radio sve do 1998 g.

Početkom 1999 g. otvaram svoju privatnu lekarsku ordinaciju “Aesthetic and Hand Center ” u sklopu koje radi CKT (Centar za kožne tumore), a 25.12.2002 g. osnivam ORS Hospital u Beogradu.

Hirurški opus – 17.450 operacija:
– opšta hirurgija (period 1979 do 1984 ), 4.150 operacija
– operator – 1300 operacija
– asistent – 2850
– plastična hirurgija (1984 do 2003) 13.300 operacija
– operator 11.400
– asistent 1.900

Učitelji:
– Prim. Dr Jovan Milanović, opšta hirurgija, (period 1979 do 1984),
– Prim. Dr Branko Griva, plastična hirurgija (period 1984 do 1986) i
– Mr. Magdy Saad, estetska hirurgija (1994 – 1995)

Od usavršavanja nakon specijalizacije nabrojao bih pre svega:

Dva međunarodna kursa plastične, rekonstruktivne hirurgije u Ljubljani 1985 i 1987g.
Evropski kurs za hirurgiju šake Umeo, Švedska (1987)
Međunarodne kurseve iz Estetske, Plastične i Kraniofacijalne hirurgije, 1996 u Denpasaru (Bali)
VII Internacionalni kurs iz Plastične hirurgije 1998 u Slough (UK)
1. Svetski Kongres iz Dermoskopije, Rim 2001.

Od 1. Novembra 1994 do 18. februara 1995 godine boravio sam u Engleskoj, po pozivu gospodina Magdy Saada, tada predsednika udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (BAPS) V. Britanije i tom prilikom nastavio svoje usavršavanje na nekoliko bolnica u Londonu, Windsoru, Wexhanu i Oxfordu. Osim toga, 1995 godine dobio sam zvanje Visiting Consultant, Wexham Park Hospital , UK i postao predavač na Oxfordu.

Do sada imam objavljena 79 stručnih radova. 1996g. dobio sam zvanje Primarijus

Sa svojim radovima (između ostalog) učestvovao sam na:

– Jugoslovenskom Kongresu Hirurga (1988, 1994 i 1998)
– Kongresu Plastičnih i Maksilofacijalnih hiruga 1988
– Internacionalnom Kongresu za Traumatologiju (Strazbur 1989)
– Internacionalnom Kongresu za Traumatologiju (Lisabon 1991)
– Internacionalnom seminaru za Hernije (Nici 1990)
– Međunarodnom Kongresu hirurga (Atini 1990)
– Britanskom kongresu za Plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (BAPS, London 1994)
– Britanskom kongresu za Plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (BAPS , Slough 1995)
– Britanskom kongresu za Plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (BAPS, London 1998)
– Sveazijskom Kongresu Plastičnih, Maksilofacijalnih i Kraniofacijalnih hirurga (Bali 1996)
– 1996 g. bio sam Predsednik organizacionog odbora Internacionalnog Seminara za Plastičnu hirurgiju (Pančevo 1996)
– Prvom Svetskom Kongresu iz Dermoskopije (Rim 2001)
– Prvom Međunarodnom Kongresu za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju BIH (Sarajevo 2003)

Od dobijenih priznanja izdvojio bih:
– Vukovu Nagradu 1968. g.
– Oktobarsku Nagradu (SO Pančevo) 1989g
– Plaketu Srpskog Lekarskog društva 2000g
– Prvu nagradu za originalan stručni rad na Kongresu Dermatologa ( Beograd 2001)

Specijalista opšte hirurgije

Završio medicinski fakultet u Beogradu 1998 godine.

Specijalizaciju iz opšte hirurgije završio na “Vojnomedicinskoj akademiji” u Beogradu 2006 godine.

Radio kao opšti hirurg u Institutu za ortopedske i hirurške bolesti”Banjica”

Dugogodišnje iskustvo u domenu onkološke hirurgije(dojka, štitasta žljezda…).

Među prvima u Srbiji počeo da radi LHP-lasersku hemoroidoplastiku,

FiLAC-lasersko liječenje perianalnih fistula, kao i THD operaciju hemoroida.

Završio kurs za laserske operacije vena-ELVeS

Pored širokog iskustva iz više hirurških oblasti , posjeduje značajno iskustvo u liječenju svih vrsta hroničnih rana kako hirurškim metodama tako i upotrebom hiperbarične oksigenacije!

 

Tanja Boljević, rođena Brajović u Podgorici 19.11.1978.god.

Osnovnu i srednju Medicinsku školu je završila u Podgorici, sa odličnim uspjehom i diplomom “Luča”. Medicinski fakultet je upisala školske 1997/98, kao student prve generacije ovog fakulteta, a diplomirala je 2004.god.

Bila je angažovana u Srednjoj Medicinskoj Školi kao predavač na predmetu Higijena i aktivni učesnik i jedan od osnivača društva za borbu protiv HIV-a “CAZAS”.

Radila je u Hitnoj Medicinskoj Pomoći sve do oktobra 2008.god, kada je započela specijalizaciju iz maksilofacijalne hirurgije za Kliniku za ORL i MFH, Kliničkog Centra Crne Gore.

Školske 2008/09.godine bila je angažovana kao stručni saradnik na predmetu Anatomija na Medicinskom fakultetu u Podgorici.

Stekla je zvanje magistra medicinskih nauka 2013.godine na Medicinskom fakultetu u Podgorici.

Specijalistički ispit iz maksilofacijlne hirurgije je položila 2014.godine sa odličnom ocjenom na Klinici za ORL i MFH,  Medicinskog fakulteta u Beogradu, od kada radi kao specijalista maksilofacijalne hirurgije na Klinici za ORL i MFH, u Kliničkom Centru Crne Gore u Podgorici.

Od školske 2015/16.godine angažovana je  kao stručni saradnik iz oblasti Maksilofacijalne hirurgije na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu, Univerziteta Crne Gore.

Član je Ljekarske komore Crne Gore. Aktivno se služi znanjem engleskog jezika. Sudski je vještak u Croj Gori iz  oblasti maksilofacijalne hirurgije.

Član je Udruženja maksilofacijalnih hirurga Srbije sa pridruženim zemljama, kao i član Srpskog lekarskog društva Srbije.

Učesnica je više domaćih i inostranih kongresa sa autorskim i koautorskim radovima.

Profesionalna interesovanja

 • Traumatologija:  mekih tkiva i kože lica i skeletal lica
 • Onkologija: koža lica i vrata, pljuvačne žlezde, usna duplja, paranazalne šupljine, limfni system vrata
 • Oralna hirurgija
 • Infekcije: usne duplje-dentogene infekcije, mekih tkiva i kože lica i skeletal lica
 • Hirurgija radio-talasima
 • Plastično, rekonstruktivne i estetske procedure lica i skeleta lica.

sergej_klimov2

Dr med. Sci. Sergej S. Klimov
Dr spec. ginekolog – akušer
Dr spec. Onkolog

Rođen u Moskvi, Rusija

Nostrifikacije:

Senat Univerziteta CG donio Rešenje o nostrafikaciji diplome Doktora medicine od 2007. godine
Rešenje Ministarstva prosvjete i nauke CG o priznavanju diploma Ljekara spec. Akušerstva i ginekologije od 2007. godine
Senat Univerziteta CG donio rešenje o nostrafikaciji diplome Doktora nauka od 2007. godine
Rešenje Ministarstva prosvjete i nauke CG o priznavanju diplome Profesor na ustanovi visokog obrazovanja od 2008. godine
Odobrenje za rad Ljekarske komore CG za ginekologiju i akušerstvo od 2008. godine.

Obrazovanje:

Moskovsko Medicinsko Učilište Uprave zdravlja grada Moskve
specijalnost: medicinski brat

Moskovska Medicinska Akademija im.I.M. Sečenova
dodjeljeno zvanje: Doktor u struci “ljekarsko djelo“

Klinička ordinatura na bazi klinike Akušerstva i ginekoligije Moskovske Medicinske Akademije im.I.M. Sečenova
Dodijeljeno zvanje: Ljekar specijalista akušerstva i ginekologije

Katedra onkologije FPPO Moskovske Medicinske Akademije im.I.M. Sečenova

Ciklus usavršavanja kvalifikacije doktora. Odbrani je rad “Moderni načini dijagnostike i lečenje opasnih tumora“
Dodijeljeno zvanje: Ljekar specijalista onkologije

Doktorske studije u struci “akušerstvo i ginekologija” Moskovske Medicinske akademije im.I.M. Sečenova. Odbranio je doktorsku disertaciju iz oblasti akušerstva i ginekologije “Principi dijagnostike i hiruškog lečenja jajnika”
Dodijeljeno zvanje: Doktor medicinskih nauka

Državne sertifikacione studije „Profesor više škole“
Dodijeljeno zvanje: Profesor na ustanovi visokog obrazovanja

Naučno – praktična djelatnost:

Autor je, i vlasnik patenta na „Spektralni uređaj za kontrolu i monitoring fotodinamične terapije i lazerne flouroscentne dijagnostike“
Patent RF 35232 od 01.10.2003. godine

Kvalifikaciona usavršavanja:

Nastava pripreme medicinskih prevodilaca na katedri engleskog jezika MMA im.I.M. Sečenova
Teoriska nastava „Moderni aspekti problema hipoestrogenih stanja“
Sertifikaciona nastava „Medikamentozni prekid trudnoće. Preporuke u bezopasnoj upotrebi“
Sertifikaciona nastava povišenja kvalifikacije hirurga – operatera „Mikroinvazivne tehnologije u hiruškoj praksi“
Nastava povišenja kvalifikacije „Temeljno izučavanje stranog jezika – Stručno komuniciranje u okviru medicine“ na engleskom jeziku
Sertifikacioni kurs povišenja kvalifikacije doktora na praksi „Ultrazvučna dijagnostika u akušerstvu i ginekologiji“

Radno iskustvo:

Klinika akušerstva i ginekologije MMA im.I.M. Sečenova
dužnost: doktor akušer – ginekolog odelenja operativne ginekologije, odgovorni stručnjak na polju spektroskopskih metoda istraživanja.

Porodilište broj 6 Odbora zdravstvene zaštite grada Moskve
dužnost: doktor akušer – ginekolog

AD Schering – Plaugh, Organon (SAD)
dužnost: stručnjak odbora „In Vitro Fertilisation“
djelatnost: rad u okviru ekstrakorporalne oplodnje i pomoćnih reproduktivnih tehnologija u Ruskoj Federaciji.

Klinika pomoćnih reproduktivnih tehnologija “IVF”
dužnost: doktor akušer – ginekolog
djelatnost: pomoćne reproduktivne tehnologije

natasa-tomasevicZavršila Gimanaziju u Podgorici 1987 god. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995 god. Odradila staž u Zemunskoj bolnici i Domu Zdravlja Zemun jun 1995 – jun 1996.

Položila Državni ispit kod Ministarstva zdravlja 1996 . Kao specijalizant radila u KBC ‘Dr Dragiša Mišović’, Milana tepica 1 i Univerzitetskoj Klinici / GAK Višegradska! 4 godine. Juna 2001 dobila zvanje specijaliste ginekologije i akušerstva.

Dodatna obuka: kurs engleskog jezika i kurs kolposkopije

Sertifikati:

Sertifikat o poznavanju Uz dijagnostike, protokola stimulacije embriotransfera, ‘puick up’ procedure kod žena podvrgnutih vantjelesnoj oplodnji i ovum donatorki (dr Krinos M. Trokoudes M.D.,F.R.C.P (Canada USA) Direktor Pedieos IVF Centra Nikozija.

Sertifikat o poznavanju laparaskopske hirurgije, histeroskopske hirurgije i TVT operacij kod stress incontinencije Dr Charlios Kymizis M.D.FRCOG akušer ginekolog Direktor Apollonio Private hospital Nikozija Kipar.

aleksandar_boljevic_mala_slikaMr sci dr Aleksandar Boljević

Rođen je u Podgorici, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Prištini. Na istom fakultetu završio je magistarske studije i dobio akademsko zvanje Magistar medicinskih nauka. Na Medicinskom fakultetu u Podgorici je bio angažovan kao asistent na predmetu Fiziologija. Specijalizaciju iz Ginekologije i akušerstva završio u Beogradu. Radi u JZU Dom Zdravlja – Podgorica kao specijalista ginekologije i akušerstva. Angažovan u nastavi na Fakultetu za fizičku kulturu u Nikšiću i u Medicinskoj školi u Podgorici. Od strane ambasade Njemačke u Podgorici izabran za ljekara od povjerenja za brigu o zdravlju njihovih građana u Crnoj Gori. Aktivno se služi engleskim jezikom. Učesnik je više međunarodnih kongresa.

Dr Srđan Medan, spec. Ginekologije i akušerstva

Lični podaci

Rođen 1979. godine u Sarajevu, oženjen, otac troje djece

Obrazovanje

 • 1998 – 2005 god. Medicinski fakultet u Novom Sadu – osnovne studije
 • 2008 – 2012 god. Medicinski fakultet u Beogradu – specijalizacija ginekologije i akušerstva

Radno iskustvo

 • 2005 – 2008 Hitna medicinska pomoć
 • 2008 – 2012 JZU KKCG GAK, Klinički centar Srbije GAK, bolnica Narodni front Beograd
 • 2012 – 2014 SB Codra
 • 2014 –     KCCG Ginekološko akušerska klinika

Dodatna usavršavanja

 • Endogyn – praktična obuka u oblasti  endoskopskih procedura u ginekologiji, Subotica 2014. god.
 • Škola kolposkopije – GAK Narodni front, Beograd 2012.
 • Studijski boravak na univerzitetskoj klinici u Ljubljani – novembar 2020. god.

Kratak rezime

Specijalista ginekologije i akušerstva sa 9 godina iskustva u ovoj oblasti. Bavim se praćenjem čitavog toka trudnoće i porođajem. Posebno interesovanje su endoskopske procedure u ginekologiji (histeroskopije i laparoskopije).

Dr Snežana Raspopović, spec.ginekologije i akuserstva, perinatolog

 

 

 

 

 

 

 

Dr Milovan Jovanović, spec.ginekolog

Rođen je na Cetinju. Medicinski fakultet je završio u Tuzli, a ginekologiju i akušerstvo je
specijalizirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Svoje radno angažovanje je započeo kao
ljekar opšte prakse u Opštoj bolnici na Cetinju. Nakon specijalizacije, u istoj bolnici, uporedo
radi kao klinički doktor na odjeljenju ginekologije. Od  1992. godine, radi kao ljekar u
ginekološkoj ambulanti Doma zdravlja Podgorica. Od samog početka, već 20 godina je šef
ginekologije Doma zdravlja i dugi niz godina je bio pomoćnik direktora.

Tokom svog radnog angažovanja, kontinuirano je prisutan u svim  preventivnim aktivnostima,
smatrajući da je u prevenciji ključ očuvanja zdravlja. Učestvovao je u mnogobrojnim projektima
i jedan je od pokretača skrininga za rano otkrivanje raka grlića materice. Obučen je za sve
savremene metode, uključujući ultrazvučne škole patologije trudnoće, kolposkopije, kao i sva
medicinska usavršavanja koja se vezuju za dijagnostiku ovog oboljenja. Utemeljio je Školu  za
trudnice i bezbolan porođaj, aktivan je učesnik škole i svih savjetovališta kod nas. Smatra
ispunjenjem svoje misije to što trudnice koje su polaznice škola, na porođaj odlaze s osmjehom
na licu.
Učesnik je Udruženja za menopauzu, koje čine predstavnici više od 40 zemalja svijeta.

 

 

 

 

 

albijanicdragoSpecijalista je dječije hirurgije i urologije, rođen 1952.god. Vučiji Do, opština Niksić. Medicinski fakultet završio je 1977.god. u Beogradu. Od tada radi na odjeljenju Dječije hirurgije na Dječijoj hirurškoj klinici Instituta za bolesti djece u Podgorici. Od 1977-1992. god. bio Načelnik odjeljenja Dječije hirurgije u Podgorici. Od 1994-1995. god proveo na jednogodišnjem usavršavanju kod Akademika, profesora Save Perovića na Univerzitetskoj dječijoj klinici u Beogradu.

1997. god. primljen na Institut za majku i djete, gdje je radio na odjeljenju Dječije urologije – Hirurške klinike instituta za djecu. Godine 1999. je vraćen u Podgoricu na odjeljenje Dječije hirurgije gdje i sada radi. Iste godine upisao Subspecijalizaciju kod Akademika profesora Save Perovića. Subspecijalistički ispit položio 2002.godine, a specijalistički rad sad završava. Uradio je više hiljada (oko 8 hiljada) operacija iz dječije hirurgije. Proveo jednomjesečno usavršavanje kod profesora Filipa Remzija u Londonu.

Akademik profesor Perović organizuje Evropsku školu za genitalnu i transeksualnu hirurgiju na Univerzitetu dječije klinike u Beogradu, koja se održava sedam dana u mjesecu, unutar šest mjeseci. U toj školi smo rješavali najteže urođene anomalije uro-genitalnog sistema kod djece i odraslih. Napisao je i objavio četrdesetak stručnih radova koji su uglavnom prezentovani na državnim, evropskim i svjetskim Kongresima.

Medicinski fakultet završio u Kragujevcu.
Pripravnički staž obavio u Kliničkom Centru Srbije u Beogradu. Od 2002. godine na službi u Vojsci SCG, kasnije u Vojsci CG, u svojstvu sanitetskog oficira, na položaju Načelnika Centra za hitnu medicinsku pomoć i kućno liječenje u Vojnomedicinskom Centru Podgorica.
Od 2008.godine specijalizacija iz Urologije na Vojnomedicinskoj Akademiji u Beogradu. Specijalistički ispit položio na Vojnomedicinskoj Akademiji 2013.godine, sa ocjenom Odličan, mentor prof.dr Novak Milović.
Od marta 2014.godine do jula 2015.godine zaposlen u Opštoj Bolnici BelMedic u Beogradu.
Od jula 2015.godine zaposlen u Opštoj Bolnici Bar, na odeljenju za hirurgiju, odsjek urologija.

Od septembra 2016. godine stalno zaposlen u KCCG.

Učesnik brojnih stručnih kongresa i sekcija u Srbiji, Crnoj Gori i inostranstvu.
Završio osnovni i napredni kurs iz laparoskopske hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Stručno usavršavanje iz laparoskopske hirurgije u Sloven Gradecu, mentor dr Marko Zupančić.
Govori engleski jezik.
Član Evropskog Udruženja Urologa i Srpskog Urološkog Društva.

dr. sci Petar Kavarić,urolog

Specijalista urolog od 1994 godine.
Radi u KCCG na Klinici za urologiju i nefrologiju od 1990 godine.

 

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, diplomirao 25. 11. 2009. godine

Specijalizacija urologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, položen specijalistički ispit iz urologije 24. 04. 2019. godine

Upisane Doktorske akademske studije iz rekonstruktivne hirurgije (urologije) na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Obim posla:

 • Stalno zaposlen na Klinici za urologiju Kliničkog centra Crne Gore.
 • Ambulantni pregledi
 • Cistoskopije
 • TRUS biopsije prostate
 • Ultrazvučni pregledi urotrakta
 • Retrogradne uretrografije
 • Cistografije
 • Uroflow pregledi
 • Hirurške intervencije

Posebna oblast interesovanja: urogenitalna rekonstruktivna hirurgija i urološka trauma, radikalne hirurške intervencije kod karcinoma mokraćne bešike

Član Evropskog udruženja urologa (EAU).

medenicaDr Miroslav Medenica je rođen 02.05.1947. godine u Kraljevu. Osnovnu školu je završio 1962,  Gimnaziju 1966. godine u Sarajevu. Studirao je medicinu u Sarajevu od 1966 do 1972 godine. Diplomirao je 1972 godine kao jedan od najboljih studenata u svojoj generaciji, sa prosječnom ocjenom 8,9.

Specijalizaciju interne medicine je započeo 1974, a završio 1978. godine na Internoj klinici u Sarajevu. Završni ispit je  položio 02.11.1978. godine na klinici  bolesti i srca u Sarajevu. Tokom svoje radne aktivnosti obavljao je niz funkcija u  Sarajevu, a od Novembra 1992. godine prelazi u Podgoricu. Najveći dio  radnog staža provodi na Klinici u Sarajevu, od odeljenskog ljekara, šefa odsjeka, šefa odeljenja i zamjenika direktora Klinike. Od 1992. godine u Podgorici do  danas se nalazi na funkciji načelnika internisitčke službe VMC Podgorica. Pored kliničke djelatnosti radi i kao stručni konsultant više od jedne decenije, a u periodu od 1979 do 1990. godine u Domu zdravlja u Visokom, Dom zdravlja Ilijaš, Ambulante Željezare Ilijaš,, te u više SOUR-a u Sarajevu. Od samog završetka Medicinskog fakulteta aktivan je član Društva ljekara u BiH, a od 1985. godine član je Udruženja Kardiologa Jugoslavije. Od 1997. godine je član Udruženja Kardiologa Jugoslavije, a iste godine mandat mu je produžen na još dvije godine. Već nekoliko godina član je ljekarske komore Crne Gore i skupstinske ljekarske komore Crne Gore, a 1998. godine izabran je i za člana naučnog odbora izabran je i za člana naučnog odbora XII Kongresa kardiologa Jugoslavije, koji je održan u Herceg Novom u junu mjesecu 1998. godine.

Nastavna djelatnost

U toku rada na Klinici u Sarajevu učestvovao je u organizaciji i izvođenju nastave za studente medicine, edukaciji specijalizanata iz interne medicine i pneumoftiziologije, kao i studenata na postdiplomskoj nastavi. Tako je nakon uspješno odbranjene doktorske disertacije održao ogledno predavanje na postdiplomskom smjeru iz angiologije. Poslednjih 10-tak godina učestvuje u nastavi interne medicine na Medicinkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te je na osnovu člana 85. stav 1. i člana 103. Zakona o univerzitetu, Vijeće univerziteta u Sarajevu 28.02.1997. godine donijelo odluku o saglasnosti za izbor Dr med. sci. Miroslava Medenice u zvanje Docenta za predmet „Interna medicina“.

Naučna djelatnost

Dana 18.03.1980 godine upisuje postdiplomske studije koje završava 28.07.1982. godine sa prosječnom ocjenom 9,40. Iste godine nastavlja sa magistarskim radom na temu „Diabetes mellutis kao faktor rizika za pojavu konorarne bolesti“ i nakon javne dobrane 28.06.1983. godine na Medicinskom fakultetu u Sarajevu postaje magistar medicinskuh nauka. Doktorsku disetraciju je odbranio 03.12.1987. na temu „Klinički aspektin nagle koronarne smrti bolesnika sa diabetes mellitusom“ i postao Doktor medicinskih nauka.

U daljem naučnom radu izuzetan doprinos proučavanji iznenadne smrti predstavljaju dvije knjige pod naslovom „Iznenadna srčana smrt“ (Svjetlost, Sarajevo), i drugo dopunjeno izdanje u Podgorici 1995. godine (Kulli). Koautor je i dvije knjige iz oblasti kardiologija objavljenih 1997. i 1998. godine u Podgorici pod naslovom „Emocije, koronarna bolest, hipertenzija“ i „Alkoholizam – bolest civilizacije, zabluda i istina o alkoholu“.

Kongresi na kojima je učestvovao:

– Udruženje kardiologa Jugoslavije 1985. godine u Skoplju i 1989. godine u Beogradu.
– Konges ljekara Crne Gore 1993. godine u Kotoru.
– Kongres specijalista za Urgentnu medicinu u Kolašinu 1995. godine i 1998. godine u Miločeru (Budva).
– Kongres kardiologa SR Jugoslavije 1998. godine u Herceg Novom i 2001. godine u Novom Sadu
– XI svjetski kongres kardiologa (Manila – Filipini)
– V kongres Mediteranskog udruženja kardiologa 1991. godine (Aleksandrija – Egipat)
– XVIII Evropskom kongresu udruženja za radiologiju 1996. godine (Birmingham – UK)
– XXIV Evropskom kongresu kardiologa 2002. godine (Berlin – Njemačka).
– II Kongresu kardiologa i angiologa 2001. godine (Sarajevo – BiH)

Radovi:

– M. Medenica, M. Zorić – Pušenje i konorarna bolest (Medicinski arhiv, BiH, 1979)
– M. Medenica, R. Radosavljević – Prolapsus valvulae mitralis (Medicinski arhiv, BiH, 1982)
– M. Medenica, M. Popadić – Nagla srčana smrt (Zbornik radova IX Kongresa radiologa SFR Jugoslavije, Skoplje, 1985. godine)
– M. Medenica – Iznenadna srčana smrt hiperlipoproteinemije, hipertenzi i neki faktori rizika (Dani internista SR Jugoslavije, Igalo 1996. godine)
– M. Medenica – Iznenadna srčana smrt kod mladih sportista (Prvi dani sportske medicine RCG i regije, Nerceg Novi 06-07.02.1997. godine)

Dr Aleksandra Furtula, spec. internista – endokrinolog

Završila je Medicinski fakultet- Univerzitet Novi Sad 2006. godine a specijalističke studije iz oblasti Interna medicina završila na Medicinskom fakultetu Univerzitet Beograd 2014. Godine. Subspecijalisticki ispit iz oblasti endokrinologije odbranila takođe na Medicinskom fakultetu- Univerzitet Beograd.

Radno iskustvo sticala u Opštoj bolnici Berane kao specijalista interne medicine a zatim kao internista na Internoj klinici Kliničkog Centra Crne Gore. Od  februara 2021. godine stekla zvanje subspecijaliste iz oblasti endokrinologije.

Dr Vojislav Mandić – radiolog

Rođen je 1963.god. u Podgorici gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Na Medicinskom fakultetu u Sarajevu diplomirao je 1989. godine. Godine 1999. završava specijalizaciju iz Radiologije na medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Napisao je nekoliko stručnih i naučnih radova kao autor i koautor iz oblasti Opšte medicine odnosno Radiologije vezanih za Body dijagnostiku, kao i dijagnostiku dojki i štitaste žlijezde tj.problematike vezane za ove organske sisteme. Pohađa postdiplomske studije iz Radiologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Završio je The Europian School of Oncology – Advances in Clinical Oncology dobivši odgovarajuci Certficate. Završio je The Europian School of Oncology – Breast Cancer Screening dobivši odgovarajući Certficate. Završio je edukativni seminar -Kompjuterizovana tomografija dobivši odgovarajući Cerifikate. Član je Ljekarske komore Crne Gore i stalni je član Onkološkog konzilijuma za bolesti dojke u KCCG. Baveći se preventivnom i ranom, odnosno preoperatvnom i postoperativnom dijagnostikom sarađuje sa vodećim imenima iz ove oblasti uzimajući u obzir multidisciplinarost i kompleksnost savremene medicine.

RADNO ISKUSTVO

2016 – sada

 • Psiholog
 • Psihološko dijagnostički rad i psihološko-psihoterapijska podrška pacijentima

Klinika za neurologiju
Klinički centar Crne Gore
Ljubljanska bb, 81000 Podgorica

2013 – 2018

 • Srpsko društvo za Integratuvnu art psihoterapiju i European Association for Psychotherapy – diploma: INTEGRATIVNI ART PSIHOTERAPEUT

Mentor: Prof. dr Snežana Milenković – klinički psiholog i psihoterapeut, doktor medicinskih nauka, redovni profesor (Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu).

2016 – sada

 • Psiholog-psihoterapeut
 • Psihološko/savjetodavni rad sa osobama sa invaliditetom. Integrativne art psihoterapijske radionice za djecu sa cerebralnom paralizom i njihove roditelje

Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju

Bulevar Josipa Broza Tita

81000  Podgorica

2017 – sada

 • Psiholog-psihoterapeut
 • Rad sa pacijentima oboljelim od demencije i rad sa članovima porodice oboljelih

NVO „Futura“

Savjetovalište za demenciju

Dom zdravlja Zlatica

Bulevar Vilija Branta, 81000 Podgorica

2019 – sada

 • Psiholog-psihoterapeut
 • Rukovodilac i medijator edukativnih, psihološko-psihoterapijskih i kreativnih radionica sa licima lišenim slobode. Projekat podržan od Ministarstva pravde 2018. godine.

ZIKS Spuž

Velje Brdo bb, 81000 Podgorica

2018

 • Psiholog-psihoterapeut
 • Psihološko-psihoterapijske radionice i istraživački rad sa počiniocima teških krivičnih djela.

ZIKS Spuž

Velje Brdo bb, 81000 Podgorica

2017 – 2018

 • Psiholog i psihoterapeut-savjetnik
 • Aktivnost u projektu „Zajedno u obrazovanju“ – Aktivna politika zapošljavanja i zapošljavanje OSI. Psihološka i psihoterapijska podrška OSI kroz program profesionalne rehabilitacije

Pedagoški centar CG

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 25/V

81000  Podgorica

2016 – 2017

 • Psihoterapeut-savjetnik
 • Integrativne art psihoterapijske radionice za djecu sa cerebralnom paralizom i njihove roditelje

Crnogorsko udruženje za integrativnu art psihoterapiju

 • Psiholog na stažu
 • Psihološko dijagnostički rad i psihološka podrška pacijentima
 • Savjetovalište za psihomotorni razvoj djece i Klinika za psihijatriju

Klinički centar Crne Gore

Ljubljanska bb, 81000 Podgorica

2015 – 2016

 • Psihoterapeut-savjetnik
 • Psihoterapijske radionice. Podrška članovima porodica alkoholičara

NVO “Identitet”

2012 – 2014

 • Asistentkinja u nastavi za djecu sa posebnim potrebama. Pedagoška i psiho-socijalna podrška inkluziji djeteta sa posebnim potrebama. Inkluzivna nastava u JU OŠ „Vuk Karadžić“, Podgorica

Udruzenje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju „Staze“, Podgorica

2010 – 2012

 • Humanitarna djelatnost. Izvršna direktorica. Koordinatorka programa za zaštitu i afirmaciju ljudskih prava  marginalizovanih društvenih grupa

NVO  „Intudil“

Ul. Fruškogorska 10, 81000 Podgorica

2018

 • Centar za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije – diploma: Uvodni kurs za primenu neuropsihološke dijagnostike

2018

 • Učešće na seminaru Uprave za kadrove: „Uloga zdravstvenih radnika u borbi protiv trgovine ljudima“

2016

 • Filozofski fakultet u Nikšiću – studije / grupa: psihologija – specijalističke studije

2013 – 2015

 • Srpsko društvo za Integratuvnu art psihoterapiju: diploma savetnik Integrativni art psihoterapeut

2009 – 2010

 • NVO „Centar za kulturu, obrazovanje, zaštitu i afirmaciju ljudskih prava IDENTITET“ – osposobljavanje za rad sa marginalizovanim društvenim grupama i žrtvama svih oblika nasilja

2002 – 2005

 • JU Umjetnička škola osnovnog, srednjeg muzičkog i baletskog obrazovanja „Vasa Pavić“ Podgorica, područje rada: muzičko  / obrazovni profil – zanimanje: muzički izvodjač – violinista

2001 – 2002

 • Filharmonija mladih “Borislav Pašćan” u Beogradu, SRJ Republika Srbija / muzički izvodjač – violinista

2001 – 2002

 • Muzička škola “Josip Slavenski” / muzički izvodjač – violinista u Beogradu, SRJ Republika Srbija

2001 – 2002

 • Srednja muzička škola „Miloje Milojević“ u Kragujevcu, SRJ Republika Srbija

2000 – 2001

 • Druga kragujevačka gimnazija u Kragujevcu, SRJ Republika Srbija, Debatni klub –  osposobljavnje za kreativnu komunikaciju i debatu, Karl Poper format

1997 – 2001

 • Muzička škola „Miloje Milojević“ u Kragujevcu, SRJ Republika Srbija / osnovno muzičko-baletsko obrazovanje i vaspitanje/ muzički izvodjač – violinista

Evropski kongresi

 • Učešće na 23. Kongresu Evropske Asocijacije za psihoterapiju i Osmom kongresu psihoterapeuta Srbije. Beograd, 19.10.2018.
 • Tema izlaganja „Istraživanje psihopatije kod počinilaca teških krivičnih djela“

Domaći kongresi

 • Učešće na Šestom kongresu psihoterapeuta Srbije „Psihoterapija i društvo.“ Beograd, 22.10.2016.
 • Tema izlaganja: „Arhetip žene majke u Crnoj Gori.“

Evropske konferencije i sastanci

 • Alzheimer Europe meeting. Brussels, 26-28 02. 2019.
 • Tema izlaganja: Aktivnosti NVO “Futura” u Crnoj Gori

Drugi jezici

Engleski, Italijanski

Poznavanje rada na računaru

Microsoft office (Word, Excel, Power Point, Front Page)

Vozačka dozvola

B kategorija

radovic_ratkoRatko Dragiše Radović
Datum rođenja: 22. 09.1940. godine
Mjesto rođenja: Donja Bijela, Šavnik, Crna Gora.

Edukacija:
Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Nikšiću.
Medicinski fakultet studirao na beogradskom Univerzitetu;
Specijalizirao ortopediju, završio 1976.godine u Beogradu.
Poslijediplomske studije  završio1979.
Magistrirao 1981.god. na Medicinskom fakultetu  u Beogradu.
Doktorirao 1985. godine u Beogradu i iste godine promovisan za doktora medicinskih nauka.

Usavršavanja u inostranstvu:
Usavršavao mikrohirurške procedure posebno  mikrohirurgiju šake u Ljubljani od 1978. – 1981. g.
Završni ispit položio 1981. godine.

Nastavak usavršavanja:
Bologna – Italija, Instituti Ortopaedici Rizzoli, Clinica Ortopedica Dell/ Universita Di Bologna (ortopedija kičmenog stuba).
Modena, Universita Degli Studi Di Modena, Instituto Di Clinica Ortopedica e Traumatologica Societa Italiana Di Chirurgia Della Mano Modena, maj/juni 1983.g.
Umea – Švedska, 1985.g. VI Europaen Hand Surgery Course.
Louisville – USA, 1985.g. Institute for Microsurgical Studies, Louisville Hand Surgery .
Baltimore – USA, 1985.g.
Syracusa – USA, 1986.g.
Rochester – USA, Mayo Clinic 1986.g.

Kretanje u struci:
Od 1972.g. Specijaliziro na nastavnim bazama za ortopediju i traumatologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Posle završene specijalizacije od 1976. – 1980.g. radio kao Šef  Ortopedsko traumatološke službe u Medicinskom centru  u Nikšiću.
Od 1980.g. radio na Ortopedskom odjeljenju Medicinskog  Zavoda u Titogradu. U toku 1989/1990 obavljao funkciju Direktora Opšte bolnice u Nikšiću.
Od septembra.1990.g. i dalje radio kao ljekar specijalista ortoped na Ortopedskoj klinici KBC – u Podgorici.
Od 1999.godine do odlaska u penziju 2008.god. bio  je Direktor Centra za nauku Kliničkog centra Crne Gore i predsjednik Medicinskog odbora kliničkog centra CG.
VD načelnik Odeljenja za rekonstruktivnu i mikrohirurgiju Klinike za ortopediju i traumatologiju KCCG.
Bavi se cjelokupnom problematikom u ortopetskoj hirurgiji i traumatologiji.
Kompletirao mikrohirurške studije na Institute for Microsurgical, Louisville,USA.
Uveo je primjenu mikrohirurških procedura u ortopedskoj hirurgiji  i traumatologiji, u Crnoj Gori, na svim strukturama lokomotornog aparata, posebno na šaci.
Uradio preko 4800 operacija.
Zvanje primarijus stekao 1985.g.

Naučna zvanja:
Posjeduje sva naučna zvanja Medicinskog instituta Univerziteta Crne Gore
Naučni savjetnik od 1996. godine
Član je Medicinskog odbora CANU od 1991. godine.
Član je Odbora Srpske akademije nauka (SANU) za traumatologiju u vanrednim uslovima, (kao Odbor odjeljenja medicinskih nauka).
Bio je član Međuakademijskog odbora Jugoslovenskih akademija nauke i umjetnosti za oblast traumatologija u izuzetnim uvjetima sa sjedištem u Slovenačkoj akademiji znanosti i umjetnosti – Ljubljana od 1987.g. do secesije  republičkih akademija iz Medjuakademijskog odbora Jugoslavije, sada

Nastavno – pedagoški rad:
Profesor na Odsjeku za fizičku kulturu Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Nikšiću, od 1991.g. za predmete:
– Anatomija čovjeka,
– Fiziologija čovjeka sa fiziologijom sporta.
Nastavno zvanje Docenta za predmet Hirurgija na Medicinskom fakultetu u Podgorici dobio 12.02.2000.god.
Nije ga prihvatio zbog neodgovarajuće procedure izbora.
Bio član Matične komisije za otvaranje Medicinskog fakulteta,Univerziteta Crne Gore.
Bio član Matične komisije za otvaranje fakulteta za Fizičku kulturu u Nikšiću.
Mentor  koordinator za oblast ortopedske hirurgije i traumatologije za obavljanje specijalizacija.
Bio član komisije za ocjenu i odbranu doktorata i magisterijuma na Medicinskom fakultetu Univerzziteta u Beogradu  iz oblasti medicinskih nauka.
Član komisije za  ocjenu iodbranu doktorata na Univerzitetu Crne Gore.
Predsjednik je Etičkog komiteta Kliničkog centra Crne Gore.

Članstvo u Internacionalnim stručnim Asocijacijama:
Član je Svjetskog udruženja mikrohirurga od 1987. godine (International Microsurgical Society)
Član sjetskog udruženja za Rekonstruktivnu mikrohirurgiju, 2008. godine (World Society for Reconstructive Microsurgery)
Član je svjetskog udruženja ortopeda i traumatologa (SICOT) od 1990. godine (Societe  internationale de Chirurgie Orthopedique et de Traumatologie)
Član je Internacionalnog Koledža hirurga od 1991. godine (International College of  Surgeons)
Dobitnik  Internacionalnog pasoša hirurga od jula 1999. godine (International Surgical Passport)
Član je Svjetskog udruženja Hipokratove olimpijske fondacije i istorije medicine od 1996. godine
Član je Svjetske medicinske asocijacije u sportu FIMS, od 1978. godine (Internationale de Medecine Sportive).

Naučno-istraživački rad:
Značajan dio svog angažovanja posvetio je naučnoistraživačkom radu.
Magistarski rad: “Funkcionalne posledice preloma radiusa u zoni tipičnog mjesta”
Doktorska disertacija “Degenerativne promjene u slabinskom dijelu kičnmenog stuba” (komparativna studija pacijenata i kadaveričnog materijala).

Pored magistarskog rada, doktorske disertacije i navedenog projekta objevio je 62 publikacije koje su predstavljene u domaćim i stranim časopisima i knjigama abstrakata. Koautor udžbenika “Savremena klinička hirurgija”, izdanje CAN-u, 2003. godine

Kongresi u inostranstvu:
22. svjetska Kongresa u inostranstvu od toga 18. sa aktivnim učešćem.
Predavanja po pozivu:
Po pozivu Ortopedskog udruženja za spondiloze, Ortopedsko-traumatološkog društva Poljske bio guest speacker na Simpozijumu za spondilologiju, Gorzgov Wlkp. Februar 1991. godine

Druge edukacije u struci:
Edukaciju za zbrinjavanje povređenih u akcidentima završio 1979.g. po Internacionalnom programu u Beogradu.

Usavršavanje u oblasti sportske medicine:
Sportski ljekar 1976.g. u Ljubljani.
FIMS i USMJ 1977.g. u Beogradu.
Internacionalni program FIMS-a završio iste godine u Beogradu.
Napredni seminar sportske medicine za poslijediplomsko usavršavanje – Skoplje 1981. godine
Polijediplomske studije sportske medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1988.g.
Aktivno se bavi sportskom medicinom; bio predsjednik medicinske komisije sportista Podgorice.

Ostale profesionalne aktivnosti u struci i nauci:
Predsjednik je Saveza lekarskih društava Jugoslavije od 1996. do18.05.2004. godine
Sada počasni predsjednik ljekara Srbije i Crne Gore.
Član Jugoslovenskog  udruženja ortopeda i trumatologa,
Društva ljekara Crne Gore , i više internacionalnih asicijacija.
Predsjednik je Medicinskog odbora kliničkog centra Crne Gore.
Sada Predsjednik je komisije za dodjelu zvanja  Primarijus za doktore medicine, doktore stomatologije i diplomirane farmaceute.

Bio je član redakcija časopisa:
“Medicinski  zapisi” – Društva ljekara Crne Gore
Internacionalnalnog časopisa za istoriju medicine “ASKLEPIOS” od 1996. godine
Časopisa “Univerzitetska misao”, Univerziteta Crne Gore.
Bio je Član  Uređivačkog savjeta »Medicinski zapisi« DLCG.
Bio je Član  Naučnog vijeća Medicinskog instituta Univerziteta,
Predsjednik je Savjeta medicinskog instituta, do njegovog inkorporiranja u Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore,
bio je član  Nastavno-naučnog vijeća Univerziteta Crne Gore i član Komisije za međunarodnu univerzitetsku saradnju.
Bio je član  Komisije za medicinske nauke  Samoupravne interesne zajednice za naučne djelatnosti CG, od 1989.g.
Bio Predsjednik je Komisije za naučnoistraživačke projekte za oblast Medicinskih nauka – Ministarstva za prosvetu i nauku CG, Sektor za nauku i univerzitet.
Bio član je Savjeta za Nauku i tehnološki razvoj – Ministarstva za prosvetu i nauku CG, Sektor za nauku i univerzitet.

Strani jezici:
Posjeduje aktivno znanje ruskog jezika.
Služi se engleskim i francuskim jezikom.

Napomena:
Priloge za navedene biografske podatke možete dobiti na zahtjev od autora na e-mail: ratkor@t-com.me

goranpesicPešić Miloš Goran je rođen 1965. godine. Medicinski fakultet i specijalizaciju iz Ortopedske hirurgije završio je u Beogradu. Magistarske studije je takođe završio u Beogradu na odsjeku Ortopedija sa magistarskom tezom „Operativno liječenje zatvorenih dijafizarnih prelom potkoljenice liječenih različitim metodama fiksacije i metodom po Ilizarovu“. Doktorsku disertaciju je odbranio 2017. godine i time postao doktor nauka.

Stručna usavršavanja

– 2002., 2004. i 2005. godine po mjesec dana na odeljenju za Rekonstruktivnu ortopediju, IOHO Banjica u Beogradu
– 2003. i 2006. godine po mjesec i po dana na Stručno usavršavanje na Institut za rekontruktivnu ortopediju i traumatologiju Akademik Ilizarov – Kurgan – Rusija

Završio edukacije iz primene AO tehnike tokom boravka na edukacionim kursevima u Turskoj i Grčkoj (Berek i Porto Karas) i u Beogradu. Radi na Ortopedsko – traumatološkoj klinici u Podgorici.

AKADEMSKA DOSTIGNUĆA:
2017 Primarijus – Ministarstvo zdravlja, Republika Srbija
1999/2004 Specijalista ginekologije i akušerstva – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1991/1998 Doktor medicine, prosek ocena 9.58 (devet pedeset osam) – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

POSLEDIPLOMSKA EDUKACIJA:

 • 1999/2002 Magistar medicinskih nauka, magistarskateza: “Protein C u visokorizičnim trudnoćama”.
 • Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

STRUČNO USAVRŠAVANJE:

 • 2018 Kozmetska ginekologija za uroginekologe-radionica, 43.godišnji sastanak
 • Internacionalne Uroginekološke Asocijacije,Beč, Austrija
 • 2018 Korekcija prolapsa karličnih organa-hirurška radionica, Prag, Republika Češka
 • 2018 „ClinicalObservership“, Odeljenje ginekologije i obstetricije, Medicinski Univerzitet Beč, Austrija
 • 2014 Internacionalna Uroginekološka Asocijacija (IUGA)-„Exchange program“
 • 2013 Hirurška radionica kompleksne uro-genitalne rekonstruktivne hirurgije u odraslih, Beograd, Srbija
 • 2011 Ian Donald internacionalna škola medicinskog ultrazvuka
 • 2011 Bazični kurs endoskopske hirurgije u ginekologiji, Beograd, Srbija
 • 2004 Jugoslovenska škola patologije cerviksa, vagine, vulve i kolposkopija
 • 2004 Srpsko udruženje za ultrazvuk u ginekologiji i obstetriciji

PROFESIONALNO ISKUSTVO:

 • 2000 i dalje Specijalista ginekologije i akušerstva, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Srbije

ČLANSTVO U PROFESIONALNIM ASOCIJACIJAMA:

 • Predsednik i osnivač Srpske UroginekološkeAsocijacije (SUGA)
 • Član Internacionalne Uroginekološke Asocijacije (IUGA)
 • ČlanUdruženja za kolposkopiju i cervikalnu patologiju Srbije
 • Član Udruženja ginekologa i obstetričara Srbije, Crne Gore i Republike Srpske
 • Član Srpskog Lekarskog društva

Dr Katarina Mitrović, spec. ORL, rođena je 1981.godine na Cetinju. Osnovnu i srednju školu završila u Budvi. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2006. godine, sa prosječnom ocjenom 9,08. Specijalizaciju iz otorinolaringologije je završila na Vojnomedicinskoj Akademiji, 2013. godine, sa ocjenom 10. Položila je subspecijalistički ispit iz oblasti alergologije i kliničke imunologije, 2016. u Beogradu. Stalno je zapošljena na Klinici za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju KCCG u Podgorici. Sudski je vještak iz oblasti otorinolaringologije.

Dr Vladimir Pavićević

Dr Vladan Knezevic, specijalista ORL hirurgije.
Rodjen je 22.11.1963. u Niksicu gdje je zavrsio osnovnu i srednju skolu.
Medicinski fakultet zavrsio je u Beogradu sa prosjecnom ocjenom 8.90.
Od 1993.godine je radio u Vojno Medicinskom Centru gdje je ujedno i specijalizirao.
Od zavrsetka specijalizacije pa do 2000-te godine je radio na Vojno Medicinskoj Akademiji u
Beogradu.
Nakon toga, vraca se u Podgoricu 2001. godine u Vojno Medicinski Centar odakle dalje nastavlja svoj
radni angazman u Klinickom centru Crne Gore.
Postavljen je na mjesto nacelnika rinosinusologije.
Od 2006. godine postaje predsjednik udruzenja otorinolaringologa Crne Gore.
Bio je na vise usavrsavanja van Crne Gore i radio je operacije u vise zemalja EU.
Biljezi aktivno ucesce u radu mnogih kongresa sa velikim brojem radova.
Predsjednik je i borda hirurga glave i vrata Balkana (Balkansko udruzenje otorinolaringologa).
Clan je i Svjetske kozmeticke akademije (WORLD COSMETICS ACADEMY).
Clan je evropskog i americkog udruzenja rinologa.

 • Subspecijalista vaskularne hirurgije
 • doktor medicinskih nauka, specijalista opšte i vaskularne hirurgije
 • načelnik Službe za vaskularnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske
 • docent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci na katedri za hirurgiju

Prim. Dr Milanko Maksić (Drvar, SFRJ, 2. oktobar 1965) srpski je vaskularni hirurg, doktor medicinskih nauka i univerzitetski docent. Izuzetan je stručnjak iz oblasti vaskularne hirurgije, a stručna usavršavanja sticao je na Univerzitetskim klinikama regiona i Evrope. Član je mnogobrojnih domaćih i stranih naučnih i stručnih udruženja iz svoje oblasti.

Zvanje doktora medicine je stekao 1989. godine završivši Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Postdiplomske studije je završio na istom fakultetu (2009), a doktorirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalizovao je opštu hirurgiju (1997) i supspecijalizovao vaskularnu hirurgiju (2002).

U periodu od 1989. do 1992. godine radio je u Domu zdravlja Drvar, a od tada na Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju i u Službi za vaskularnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (KBC Banja Luka). Primarijus dr Milanko Maksić je danas načelnik Službe za vaskularnu hirurgiju UKC RS.

Član je Evropskog udruženja vaskularnih hirurga, Udruženja vaskularnih hirurga Srbije, Udruženja hirurga Republike Srpske i Udruženja flebologa Srbije. Dana 9. januara 2019. odlikovan je Ordenom Krst milosrđa za priznat dugogodišnji rad u zdravstvu i veliki doprinos u razvoju zdravstvenih usluga, kao i liječenju pacijenata sa područja Republike Srpske.

Radovi u časopisima

 • Open Repair of AAA in a High Volume Center
 • Surgical Treatment of Abdominal Aortic Aneurysms in 2014
 • Aneurizmatska bolest venskog grafta poslije arterijskih rekonstrukcija
 • Pojava aneurizmi femoropoplitealnog segmenta kod bolesnika sa aneurizmom abdominalne aorte
 • Cervikalna medijastinoskopija u procjeni operabilnosti karcinoma bronha

Radovi sa skupova

 • Axillo-bifemoral graft thrombosis associated with severe infection, successfuly treated with traditional hip disarticulation and vasuum assisted wound closure therapy: case report
 • Axillo-bifemoral graft thrombosis associated with severe infection, successfully treated with traditional hip disarticulation and vacuum assisted wound closure therapy
 • Superficial cervical plexus block for carotid endarterectomy- prevention of neurological complication
 • Aortic and left femoral anastomotic aneurysms as a late complication after aortobifemoral grafting
  Successful open surgical repair of primary aortoenteric fistula
 • Appearance of femoro-popliteal segment aneurysms at the patients with abdominal aortic aneurysm
 • Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm with Aorto-caval Fistula- Case Reports
 • Papilarni karcinom u toksičnom adenomu

Knjige

 • Zdravstvena njega u vanrednim uslovima
 • Indikacije u arterijskoj rekonstruktivnoj hirurgiji

RADNO ISKUSTVO:

PZU Bonamente, Podgorica, Crna Gora: Februar 2020. – danas

 • Specijalista psihijatrije
 • Obavlja psihijatrijske preglede kandidata za potrebe izdavanja lekarskih uverenja o zdravstvenoj sposobnosti

Uprava za izvršenje krivičnih sankacija, Podgorica, Crna Gora: Novembar 2019. – danas

 • Specijalista psihijatrije
 • Obavlja psihijatrijske preglede i bavi se lečenjem pritvorenih i osuđenih lica, sa indiviudalnim i grupnim psihoterapijskim savetovanjem.

Uprava za izvršenje krivičnih sankacija, Podgorica, Crna Gora: Januar 2018. – Novembar 2019.

 • VD Načelnika Sektora za zdravstvenu zaštitu
 • Obavljala je poslove rukovođenja u Sektoru za zdravstvenu zaštitu, sprovodila zdravstvenu organizaciji u svakodnevnoj praksi i vanrednim situacijama, vršila kontinuirane psihijatrijske preglede i psihoterapijska savetovanja individualna i grupna osobama lišenih slobode, sa akcentom na lečenje bolesti zavisnosti i primenu supstitucione terapije, praćenje i lečenje maloletnih lica, mentalno poremećenih osoba.Vrši psihijatrijske preglede i bavi psihoterapijskim savetodavnim radom lica lišenih slobode
 • Specijalista psihijatrije zadužen za poslove upravljanja u Sektoru zdravstva Uprave za izvršenje krivičnih sankcija od aprila 2018. godine. Najvažnije od svih profesionalnih aktivnosti vezane su za unapređenje zdravstvenog sistema pritvorenih i osuđenih lica kroz vršenje i ažuriranje aktivnosti formulisanih u Akcionom planu za sprovođenje Strategije za izvršenje krivičnih sankcija (2017-2021) gde je prepoznat značaj pružanja stalnih psihijatrijskih pregleda i psihoterapijsko savetovanje osoba lišenih slobode; bavila se unapređenjem Uputstva o zdravstvenoj zaštiti pritvorenih i osuđenih lica u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija protokolima prema preporukama CPT-a i Saveta Evrope, sprečavanje i zaštita od mučenje i zlostavljanje, korigovanje zloupotrebe lečenja i terapije, sprovodila mere za nezavisnu i tačnu zdravstvenu zaštitu za sve pacijente bez izuzetka u skladu sa NPM-om, održavala kontinuiranu i blisku saradnju sa Ombudsmanom i nevladinim organizacijama u Crnoj Gori.

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti “Dr Slavoljub Bakalović”, Vršac, Srbija: April 2016. – Januar 2018.

 • Specijalista psihijatrije
 • Radila kao odeljenski psihijatar u Centru za forenzičku psihijatriju gde se obavljaju poslovi sudsko psihijatrijskog veštačenja za pacijente koji se nalaze na lečenju u ustanovi i van ustanove po rešenju ili naredbi suda. U okviru ovog odeljenja vrši se sprovođenje Mera obaveznog psihijatrijskog lečenja u ustanovi zatvorenog tipa i kod duševno obolelih pacijenata po presudi suda.
 • Određivala vrstu lečenja i sprovođenje odgovarajuće psihofarmakoterapije uz radno rehabilitacionu terapiju. Za svakog pacijenta izrađivala i vodila individualni plan lečenja i kontrolisala sprovođenje medicinskog tretmana koji se obavlja prema važećim princima i stavovima u savremenoj forenzičkoj psihijatriji, uz uvažavanje važećih zakonskih propisa.
 • Vršila specijalistički pregled pacijenata po posebnom rasporedu i dinamici, te radila u okviru ambulante i savetovališta odnosno Centra za mentalno zdravlje
 • Vršila pregled i prijem spoljnih bolesnika kojima je potrebno bolničko lečenje i raspoređivala ih na odeljenja prema dijagnozi bolesti za vreme rada u dežurstvu ili prijemnoj ambulanti, te u skladu sa tim obrađivala određenu medicinsku dokumentaciju u sklopu prijema bolesnika.
 • Sarađivala u pripremi i obradi sudsko medicinskih ekspertiza hospitalizovannih ambulantnih bolesnika i sprovođenju Mera bezbednosti obaveznog lečenja na slobodi.
 • Vršila obradu istorijа bolesti i druge medicinske dokumentacije novoprimljenih bolesnika, vodila i ažurirala odgovarajuću sudsko medicinsku dokumentaciju.
 • Obavljala funkciju zamenika šefa odeljenja
 • Učestvovala u edukaciji lekara na specijalizaciji i drugih zdravstvenih radnika
 • Bila član tima za naučno istraživački rad i klinička istraživanja (studijski koordinator) u okviru bolnice.

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti “Dr Slavoljub Bakalović”, Vršac, Srbija: April 2010. – Аpril 2016.

 • Klinički lekar opšte prakse
 • Radila je kao klinički lekar na ženskom odeljenju zatvorenog tipa koje se bavi lečenjem akutnih afektivnih poremećaja i psihoza, kao i pacijentkinja kojima je izrečena sudska Mera bezbednosti obaveznog lečenja i čuvanja u psihijatrijskoj ustanovi, od oktobra 2012. do oktobra 2013.g., kada odlazi na kruženje i pohađanje veština na Klinici za psihijatriju, KC Srbije, predviđenih planom i programom specijalističkih studija iz psihijatrije u trajanju od dve godine.
 • Radila kao klinički lekar od aprila 2010. do oktobra 2012. na mešovitom odeljenju otvorenog tipa koje se bavi lečenjem pacijenata sa akutnim afektivnim poremećajima, shizofrenijom, neurotskim i somatoformnim poremećajima, poremećajima ličnosti i ponašanja, ženskim alkoholizmom.
 • Obavljala je prijem pacijenata i pregled, pisanje anamneze, praćenje i ažuriranje istorije bolesti, održavanje terapijskih kartona i plana lečenja, planiranje dijagnostičkih procedura i individualnog terapijskog plana po nalogu načelnika odeljenja tokom trajanja bolničkog  lečenja uključujući i psihoterapijski rad i okupacionu terapiju
 • Koordinisala aktivnosti na odeljenju u okviru individualne i grupne terapije
 • Radila sa pacijentima u cilju razvijanja novih veština i znanja potrebnih za njihovu uspešnu resocijalizaciju, uz aktivnu saradnju sa radnim terapeutima i socijalnim radnicima.
 • Dežurala je u prijemnoj ambulanti bolnice više puta mesečno gde je vršila pregled pacijenata koji imaju uput za stacionarno lečenje i uz konsultaciju sa dežurnim lekarom specijalistom psihijatrije odlučivala o prijemu u bolnicu ili ih upućivala na ambulantni tretman.
 • Bila je član tima koji je zadužen za koordinaciju aktivnosti i saradnje sa Lekarskom komorom Srbije u okviru organizovanja kontinuiranih medicinskih edukacija

Farmaceutska kompanija HEMOFARM A.D., Vršac, Srbija: Avgust 2007.- April 2010.

 • Saradnik regulatornog tima
 • Rad na procedurama i procesima neophodnim za registraciju i obnovu registracije generičkih farmaceutskih proizvoda u Srbiji i zemljama zapadnog Balkana, stranim zemljama uključujući Rusiju, Ukrajinu, Rumuniju, Albaniju, Irak, Liban, Alžir, Poljsku i Mađarsku
 • Učestovala u pripremanju dokumentacije potrebne za registraciju (CTD, eCTD  i NTA format, NDA u USA) i obnovu registracije generičkih farmaceutskih proizvoda
 • Pripremanje procesne dokumentacije, proizvodno –tehničke dokumentacije, standarda  i uzoraka gotovih proizvoda, uputstava za upotrebu lekova kao i sažetaka karakteristika leka
 • Odgovaranje na zahteve regulatornih tela
 • Pokretanje i vođenje zahteva za izmene i promene karakteristika farmaceutskih proizvoda
 • Pripremala izveštaje za medicinske proizvode, registracione statuse, arhiviranje podataka, priprema, sakupljanje i organizovanje podataka za periodične i finalne izveštaje
 • Redovna komunikacija sa regulatornim timovima, lokalnim predstavnicima i lokalnim regulatornim telima
 • Prikupljanje dokumentacije za klasifikaciju i notifikaciju suplemenata  i dodataka ishrani
 • Praćenje regulative i legislative, uz obezbeđivanje regulatornih inputa za sve nivoe životnog ciklusa proizvoda. Poštovanje svih procedura propisanih SOP-om  i pisanje verzija SOP-a za regulisanje regulatorne legislative kompanije i saradnja sa  odsekom kontrole kvaliteta.

Preduzeće Normareclamare, Beograd, Srbija: Januar 2007. – Maj 2007.

 • Marketing konsultant za farmaceutske proizvode i kompanije
 • Upravljanje i marketing u procesu  javne prezentacije i reklamiranja  hiperbaričnih komora i različitih vrsta terapijske upotrebe istih za potrebe proizvođača
 • Rad u “call centru” – pružanje pomoći i saveta ljudima sa zdravstvenim tegobama i problemima
 • Trening novozaposlenih

Vojnomedicinska akademija Beograd, Srbija: Decembar 2004. – Maj 2007.

 • Klinički lekar (volonter)
 • Prijem i pregled pacijenata, sprovođenje i praćene toka dijagnostičkih modaliteta i tretmana indikovanih od strane lekara specijaliste
 • Pregled pacijenata, pisanje anamneze i planiranje procedura ispitivanja, ažuriranje istorije bolesti
 • Davanje opštih saveta i režima ishrane, načina života, upoznavanje pacijenata sa terapijom pre otpusta, upućivanje pacijenata specijalistima radi eventualnog nastavka dijagnostičkih procesa i lečenja, organizovanje podrške od strane medicinskih profesionalca, ažuriranje zdravstevnih kartona, izrada izveštaja
 • Iskusna u načinima primene imunosupresivne i biološke terapije za tretman pacijenata sa zapaljenskim bolestima digestivnog trakta i primeni enteralne i parenteralne ishrane    

OBRAZOVANJE:

 • Oktobar 2016.g. – danas
  • Subspecijalizacija iz sudske psihijatrije
  • Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
  • Oktobra 2018. položila usmeni deo ispita
  • U toku priprema odbrane završnog subspecijalističkog rada
  • Odbranila rad i dobila zvanje uzeg specijaliste  – sudskog vjestaka (specijalista sudske psihijatrije)
 • 29. Decembar 2011. – 28. April 2016.g
  • Specijalizacija iz psihijatrije
  • Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Oktobar 2010. – danas
  • Savetnik Transakcione analize
  • Škola za transakcione psihoterapeute
  • Institut Psihopolis
  • Matice Srpske 14/1, Novi Sad
 • Decembar 2005.
  • Položila državni ispit
  • Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
 • 07.12.2004. – 06.12.2005.
  • Period stažiranja (Kompletiranje znanja i veština propisanih programom Republike Srbije neophodnih za polaganje državnog ispita za doktore medicine.)
  • Vojnomedicinska akademija, Beograd
 • Oktobar 1997. – Oktobar 2004.
  • Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
  • Akademske studije u trajanju od 6 godina, 12 semestara ili 5500 aktivnih predavanja u cilju sticanja zvanja doktora medicine. Proces uključuje predavanja, vežbe, kliničku praksu, seminare i sticanje kliničkog iskustva. Nastava je držana  po programu odobrenom od strane Univerziteta u Beogradu i Akademskog saveta Medicinskog fakulteta u Beogradu.
 • Septembar 1993. – Maj 1997.
  • Gimnazija “Slobodan Penezić – Krcun”,Vrnjačka Banja

KURSEVI I VEŠTINE:

 • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Publisher)
 • Završila kurs slepog kucanja i aktivno ga koristi u svakodnevnom radu
 • Poseduje vozačku dozvolu “B” kategorije

STRANI JEZICI:

 • engleski  jezik – napredni nivo,
 • nemački i francuski jezik – osnovni nivo

ORGANIZACIJE I ČLANSTVA:

 • Član Lekarske komore Srbije i Crne Gore
 • Član Srpskog lekarskog društva i Društva mladih psihijatara Srbije
 • Član Udruženja psihoterapeuta Srbije i Evropskog udruženja psihoterapeuta
 • Član NUPENS-a (Nacionalno Udruženje za Parenteralnu i Enteralnu Ishranu Srbije)
 • Član ACRP-a – Association of Clinical Research Professionals

LIČNE OSOBINE:

 • Odgovorna osoba, snažno motivisana i uvek spremna za učenje i dalja usavršavanja
 • Poseduje odlične organizacione sposobnosti i veštine, brzo i sigurno donosi odluke
 • Sposobna da radi u stresnom okruženju
 • Ima izvanredne socijalne veštine i izuzetnu sposobnost komunikacije
 • Sposobna za timski i za individualni rad

INTERESOVANJA:

 • Borilačke veštine, istorija, film, muzika, fotografija, putovanja

REFERENCE:

 • Dostupne na zahtev

Prim.dr Zorica Barac-Otašević, specijalista neuropsihijatrije.
Rođena je u Beogradu 1959 godine, gde je odrasla i završila školovanje na Medicinskom
Fakultetu.

EDUKACIJE :
1. Porodična terapija alkoholizma – Institut za mentalno zdravlje Beograd
2. Sistemska porodična terapija- Institut za mentalno zdravlje Beograd
3. Psihoanalitička psihoterapija dece – Psihoanalitičko Udruženje Srbije, Beograd

RADNO ISKUSTVO:

 • Dom Zdravlja Makarska , opšta medicina
 • Dom Zdravlja Kovačica, opšta medicina
 • Dom Zdravlja Zemun, Dispanzer za mentalno zdravlje
 • SMŠ „ Nada Dimić“ Zemun , predmet: neuropsihijatrija sa negom
 • KCCG Podgorica, Klinika za psihijatriju

SADAŠNJI POSAO:
Poliklinika Filipović, Specijalistička neuropsihijatrijska ordinacija ’’Duša’’, Podgorica
Uzimala je učešće na domaćim, evropskim i svetskim psihijatrijskim kongresima.
Autor i koautor jr brojnih stručnih radova.

 • Datum rođenja: 23.01.1982.
 • Adresa: Gavrila Dožića br.2, Podgorica, Crna Gora

Obrazovanje

 • Osnovnu i srednju školu u Podgorici: ocjene odlične, nagrada “Luča”;
 • Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu, Srbija: diplomirao je na osnovnim studijama 2008.
 • Specijalističke studije iz oblasti neurohirurgije, Medicinski fakultet u Beogradu, Srbija: diplomirao u 2018. godini sa najvišom ocjenom 10;
 • Osnovni i napredni kurs za kardiopulmonalnu reanimaciju.

Radno iskustvo

 • Ljekar Opšte prakse u JZU DZ Podgorica: 2008-2009;
 • Klinički ljekar klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici: 2010-2012;
 • Neurohirurški ljekar u Kliničkom centru Crne Gore u Podgorici, 2018 – danas

Publikacije

Značajan broj objavljenih radova iz oblasti medicine (kao autora i koautora), brojnih prezentacija (kako napisanih tako i lično) na domaćim i međunarodnim događajima kao što su kongres, konferencija, konvencija, stručne debate itd.

 Strani jezik

 • engleski: odličan, i pisanje i govor;
 • italijanski: osnovni nivo;

Kompjuterske vještine

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet.

Datum i mjesto rođenja: 20.07.1987.god., Podgorica, Crna Gora

Trenutna pozicija:

 • ljekar na specijalizaciji ortopedske hirurgije i traumatologije;
 • ECAMS (European College of Aesthetic Medicine & Surgery) sertifikovani doktor estetske medicine                           

Obrazovanje:

 • Septembar 1994. – Jun  2002.  – Osnovna škola “Vuko Jovović”, Danilovgrad ( dobitnik nagrade “Luča”, srednja ocjena 5 )
 • Septembar 2002. – Maj 2006. – Gimnazija “Petar I Petrović Njegoš”, Danilovgrad ( dobitnik nagrade “Luča”, srednja ocjena 5 )
 • Oktobar 2006.- Decembar 2013.   Medicinski Fakultet, Univerzitet Crne Gore (doktor medicine, Srednja ocjena “C“. Učesnik međunarodne razmjene studenata: Odjeljenje Radiologije, Fakultni nemocnice Plzen, Republika Češka, u periodu od 01.08.2011. do 28.08.2011.god.; Odjeljenje Opšte hirurgije, Kursk Regional Clinical Hospital, Rusija, u periodu od 01.07.2012. do 30.07.2012.god.)
 • Oktobar 2014.-  Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu
  • doktorske akademske studije
 • April 2018.-  Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
  • specijalizacija iz oblasti ortopedije i traumatologije

Rad na računaru: 

Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet

Poznavanje stranih jezika: 

Engleski jezik, Ruski jezik

Radno iskustvo:

 • Februar 2015. – April 2018. – Dom zdravlja “Dimitrija Dika Marenić”, Danilovgrad
  • izabrani doktor za odrasle
 • April 2018.-  Klinički Centar Crne Gore, Podgorica
  • ljekar na specijalizaciji

Reference, projekti i drugi relevantni podaci iz oblasti naučno-istraživačkog rada:

 1. Raspopovic K, Jankovic S, Opancina V. Factors affecting inappropriate prescription of antibiotics and the emergence of antibiotic resistance in patients in primary health care. Med Čas (Krag) / Med J (Krag) 2016; 50(3): 85-90. M52
 2. Jankovic SMAntonijevic GVVasic IRZivkovic-Radojevic MNMirkovic SNNikolic BVOpancina VDPutnik SSRadoicic LRRaspopovic KM, Stanojevic DRTeofilov SDTomasevic KVRadonjic V.A rating instrument for fear of hospitalisation. J Clin Nurs. 2018; 27(7-8): 1431-1439. M21 IF 1,757
 3. Ilić M, Putnik SS, Raspopović K. Long-term results of laparoscopic gastric sleeve resection due to morbid obesity and metabolic syndrome. Srp Arh Celok Lek. 2018; 146: 211-214. M23 IF 0,299
 4. Raspopovic K, Putnik S. Ingrown nail: the role of the family physician- case report. Conference Paper: 5 th Conference of the Association of general practice/family medicine of South- East Europe, Budva, Montenegro, 25-28.05.2017. M64
 5. Raspopovic K, Putnik S, Ilic M. Modern treatment of obesity and metabolic syndrome by laparoscopic surgical methods. Conference Paper: 5 th Conference of the Association of general practice/family medicine of South- East Europe, Budva, Montenegro, 25-28.05.2017. M64
 6. Raspopović Katarina. Legionella kao uzrok hiperpireksije. Medicinski zapisi. – ISSN 0419-7747. – Vol. 64, br. 1 (2015), str. 267-268. M52
 7. Raspopovic K, Opancina V, Vulovic M, Markovic S, Vojinovic R. Evaluation of physiological intracranial calcifications in children, using computed tomography”. SJECR, 2020. doi 10.2478/sjecr-2020-0011

Učesnica velikog broja međunarodnih i domaćih kongresa, simpozijuma i skupova iz oblasti medicine. Član Ljekarske komore Crne Gore, član Multidisciplinarnog tima za borbu protiv nasilja u porodici i nasilja nad djecom JU Centra za socijalni rad Danilovgrad. Prvi ECAMS (European College of Aesthetic Medicine & Surgery) sertifikovani doktor estetske medicine u Crnoj Gori. Odbornica Skupštine Opštine Danilogvrad.

Specijalista dječije hirurgije

Medicinski fakultet je završio 1985 god.u Prištini.
Radio je na Odeljenju dječije hirurgije, Hirurške klinike, KC Prištine.
Specijalizaciju iz Dječije hirurgije završio je 1994 god. u Beogradu.
Od 2001 god. je zapošljen u Institut za bolesti djece KC Crne Gore.

 

 

Specijalista opšte i torakalne hirurgije

Doc dr sci Dušan Janičić,specijalista opšte i subspecijalista torakalne hirurgije

 

Dušan Janičić rođen je 1961.godine u Banja Luci, gdje je završio osnovnu školu i

Gimnaziju.

Medicinski fakultet završio početkom u januara 1988.godine u Banja Luci. Pripravnički staž obavio u Domu zdravlja u Banja Luci i KBC Banja Luka,a stručni ispit položio u Sisku, 1989.godin. Radio u Domovima zdravlja u Banja Luci i Laktašima i u Zavodu za zaštitu željezničara, kao ljekar opšte prakse. Stalno zaposlen na Hirurškoj klinici u Banja Luci od novembra 1991.godine. Danas radi kao subspecijalista grudni hirurg na Klinici za torakalnu hirurgiju,UKC Srpske.

Specijalistički ispit iz opšte hirurgije je položio na Medicinskom fakultetu u Beogradu, septembra 1996.godine,po prethodno obavljenom završnom stažu na Insitutu za digestivne bolesti. Poslediplomske studije je upisao 1997.godine i završio na Medicinskom fakultetu u Banja Luci. Magistarski rad na temu " Procjena faktora rizika koji utiču na dužinu preživljavanja oboljelih od tumora štitne žlijezde" je odbranio u oktobru 1999.godine.

Subspecijalistički staž, u trajanju od dvije godine, iz grudne hirurgije je obavio na Klinici za grudnu hirurgiju Instututa za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici. Subspecijalistički ispit iz grudne hirurgije je položio u maju mjesecu 2002.godine.

Objavio je više stručnih i naučnih radova, te je učestvovao , sa radovima, na više hirurških kongresa i simpozijuma. Aktivno govori engleski jezik. Početkom avgusta 2007.godine je imenovan za načelnika Klinike za torakalnu hirurgiju. Završava kurseve iz VATS 2008.g 2010g,2011g ( Elancourt, ESTES ) 2017. i 2019. g u Budimpešti, te edukaciju vezanu za stabilizacije zida grudnog koša u Utrechtu 2012.g Doktorsku disertaciju na temu " Plućna funkcija i radiološki nalaz kao faktor izbora hirurške metode liječenja tumora pluća" je odbranio novembra 2008.godine na Medicinskom fakultatu u Banja Luci.

Član je udruženja ESTES a (Evropsko udruženje torakalnih hirurga), Udruženja tireologa RS i Udruženja hirurga RS.

 

Specijalista opšte hirurgije

Specijalista pneumoftiziolog

Specijalista pneumoftiziolog

Rođena 1966. na Cetinju

OBRAZOVANJE I RADNO ISKUSTVO
Osnovnu škoju i gimnaziju je završila u Podgorici, a diplomirala na Medicinskom fakultetu u
Beogradu 1993.godine.
U domu zdravlja Budva i Podgorica (školski dispanzer) radila do 1994. god. a u Hitnoj medicinskoj
pomoći radila do 1995.godine.
Specijalizaciju iz pneumoftiziologije upisala 1995. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Kao specijalizant radila u Institutu za plućne bolesti u Beogradu, KCCG, u specijalnoj bolnici za
plućne bolesti -Brezovik.
Specijalistički ispit položila 2000. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Od 2000. godine radi u Centru za plućne bolesti I TBC doma zdravlja Podgorica
Od 2010. godine šef Centra za plućne bolesti I TBC doma zdravlja Podgorica.
Kao konsultant učestvovala u izradi standarda i normativa iz oblasti pneumoftiziologije na
primarnom nivou.

ČLANSTVO U ORGANIZACIJAMA I SERTIFIKATI
Član Evropskog respiratornog udruženja
Član respiratornog udruženja Srbije
2015. godine stekla sertifikat-European Spirometry Driving Licence.
Učesnik je više domaćih, regionalnih i međunarodnih kongresa i nosilac brojnih sertifikata sa
kongresa i radionica Evropskog respiratornog udruženja ( Pariz 2018, Madrid 2019, Beč 2020)

 

Specijalista psiholog

 

 Dr sci med

-Odjeljenje anestezije i intezivnog lijecenja, Institut za bolesti djece
-Klinicki centar Crne Gore
-Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore
-Predsjednik crnogorskog udruzenja anesteziologa i intezivista
-Clan Vijeca Evropskog udruzenja anesteziologa i intezivista
-Clan Borda Balkanske anestezioloske platforme

Back to Top