Šta se događa kad se hepatitis ne leči?

Kod nelečenih HCV infekcija u 10% do 40% slučajeva razvija se ciroza jetre, a kod 1% do 4% kao posledica nastaje primarni karcinom jetre. Virusne hepatitise, odnosno virusnu upalu jetre, mogu da izazovu različite vrste virusa. Virusi su dobili nazive prema abecedi: A, B, C, D, i E. Zajednička osobina im je da prvenstveno napadaju jetru, te je prepoznatljivi simptom žutica, mada mogu dovesti do oštećenja i drugih organa i… read more →