Neželjeni efekti pilula za kontracepciju

Generalno govoreći, oralni kontraceptivi predstavljaju sigurnu terapiju za veoma veliki procenat žena, ali postoji mogućnost pojave neželjenih efekata. Nažalost, podaci iz literature puni su konfliktnih izveštaja.

Iako se ukazuje na to da estrogen povećava nivo ukupnog holesterola i triglicerida, izvesna ispitivanja ukazuju na to da ove vrednosti ostaju u normalnim granicama, ali da postoji povoljan efekat koji dovodi do povećanja tzv. zaštitnog holesterola (HDL) i smanjenja lošeg holesteola (LDL holesterol).

Progestin neutrališe ovaj efekat estradiola, pri čemu se govori o neželjenom efektu progesterona na metabolički milje osoba koje uzimaju oralne kontraceptive (OK). Mada je poznato da je mali odnos HDL/LDL holesterola udružen sa povećanim rizikom od nastanka kardiovaskularnih poremećaja, važnost promena lipidnog statusa uz uzimanje oralnih kontraceptiva još uvek nije jasno definisana.

Prema dosadašnjim ispitivanjima, nema podataka o strogoj evidenciji koja bi pokazivala povećanu učestalost infarkta srca zdravih mladih osoba na terapiji oralnim kontraceptivima koje su nepušači. Posle 35. godine starosti, rizik od kardiovaskularnih bolesti značajno se uvećava, posebno kod žena pušača koje koriste OK. Nisko dozni OK nemaju značajniji uticaj na povećan rizik za razvoj KVB zdravih mladih osoba koje nemaju povećan pritisak niti su pušači.

Rizik od nastanka dubokih venskih trombioza i plućne embolije veći je dva do tri puta kod osoba koje uzimaju OK, posebno kod žena koje imaju genetski poremećaj u funkciji trombocita i funkcionisanju faktora koagulacije.

Za dobijanje podataka o ovom poremećaju nije dovoljan običan pregled krvi, već specijalistička ispitivanja uz dobru porodičnu anamnezu. Učestalost pojave dubokih venskih tromboza zdravih žena bez uzimanja bilo kakvih hormona iznosi 3 osobe na 100.000, a osoba koje koriste OK 9,6-21,1 na 100.000 godišnje.

Ukoliko, međutim, postoji poremećaj u funkciji trombocita, taj broj je 280–300 na 100.000 godišnje. Prema tome, terapiju OK ne treba započeti bez ozbiljnog razgovora i pregleda nadležnog lekara.

 

Izvor:  www.krstarica.com